S-Band

Frequenzbereich
Ausgangsleistung (W)
Verstärkung (dB)
Sortieren nach Empfehlung
1
  
KU PA 170220-30 A, Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 1700..2200 MHz
 • Ausgangsleistung P1dB
 • min. 30 W (CW)
 • Verstärkung (Kleinsignal)
 • typ. 30 dB, min. 28 dB
 • Versorgungsspannung
 • +28 V DC
ab Lager lieferbar
KU PA 220250-4 B, GaAs-FET Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2200..2500 MHz
 • Ausgangsleistung P1dB
 • min. 4 W (CW)
 • Verstärkung (Kleinsignal)
 • typ. 20 dB, min. 18 dB
 • Versorgungsspannung
 • +12 ... 14 V DC
ab Lager lieferbar
KU PA 240270-4 B, GaAs-FET Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2400..2700 MHz
 • Ausgangsleistung P1dB
 • min. 4 W (CW)
 • Verstärkung (Kleinsignal)
 • typ. 20 dB, min. 18 dB
 • Versorgungsspannung
 • +12 ... 14 V DC
ab Lager lieferbar
KU PA 200270-10 A, GaN-HEMT Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2000..2700 MHz
 • Verstärkung (Kleinsignal)
 • 47,5 dB (typ.)
 • Versorgungsspannung
 • +28 V DC
ab Lager lieferbar
KU PA 200270-10 B, GaN-HEMT Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2000..2700 MHz
 • Verstärkung (Kleinsignal)
 • 47,5 dB (typ.)
 • Versorgungsspannung
 • +10 ... 50 V DC
Lieferzeit auf Anfrage
KU PA 200250 - 18 A, Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2000..2500 MHz
 • Ausgangsleistung P1dB
 • min. 18 W (CW)
 • Verstärkung (Kleinsignal)
 • min. 40 dB
 • Versorgungsspannung
 • +16 ... 26 V DC
Lieferzeit auf Anfrage
KU PA 230270-18 A, Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2300..2700 MHz
 • Ausgangsleistung P1dB
 • typ. 18 W, min. 15 W (CW)
 • Verstärkung (Kleinsignal)
 • min. 44 dB
 • Versorgungsspannung
 • +11 ... 26 V DC
Lieferzeit auf Anfrage
KU PA 210230-20 A, GaAs-FET Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2100..2300 MHz
 • Ausgangsleistung P1dB
 • typ. 25 W, min. 20 W (CW)
 • Verstärkung (Kleinsignal)
 • typ. 55 dB, min. 53 dB
 • Versorgungsspannung
 • +11 ... 14 V DC
Lieferzeit auf Anfrage
KU PA 230250-20 A, GaAs-FET Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2300..2500 MHz
 • Ausgangsleistung P1dB
 • typ. 24 W, min. 20 W (CW)
 • Verstärkung (Kleinsignal)
 • typ. 54 dB, min. 53 dB
 • Versorgungsspannung
 • +11 ... 14 V DC
Lieferzeit auf Anfrage
KU PA 250270-20 A, GaAs-FET Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2500..2700 MHz
 • Ausgangsleistung P1dB
 • typ. 25 W, min. 20 W (CW)
 • Verstärkung (Kleinsignal)
 • typ. 53 dB, min. 50 dB
 • Versorgungsspannung
 • +11 ... 14 V DC
Lieferzeit auf Anfrage
KU PA 210230-45 D, GaAs-FET Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2100..2300 MHz
 • Ausgangsleistung P1dB
 • typ. 55 W, min. 45 W (CW)
 • Verstärkung (Kleinsignal)
 • typ. 11 dB, min. 10 dB
 • Versorgungsspannung
 • +13 V DC
ab Lager lieferbar
KU PA 200240-80 LIN, LDMOS Leistungsverstärker
 • Frequenzbereich
 • 2000..2400 MHz
 • Ausgangsleistung COFDM (1)
 • typ. 10 W, min. 8 W
 • Versorgungsspannung
 • +28 ... 32 V DC
 • Stromaufnahme
 • typ. 2,8 A
ab Lager lieferbar
1